Lebdeče podobe

Vabilo Triglav
Meta Šolar, Narcissus ocean, 2018, 100 x 200 cm, detail

Vabilo Triglav

Akademska slikarka Meta Šolar spada v mlado generacijo likovnih ustvarjalcev. Njena dela kažejo na poglobljeno poznavanje in razumevanje zgodovine likovne umetnosti, kar ji omogoča, da ostaja v kontekstu ohranjanja in nadgradnje klasičnega likovnega izročila, hkrati pa je odločna in predana ustvarjalka sodobne različice nove figuralike. Njeno osrednje ustvarjalno zanimanje pripada človeški figuri. Kljub odločitvi za v zgodovini umetnosti najbolj eksploatirano tematiko, je do nje našla samosvojo pot, ki ji omogoča raziskovanje slikarskega medija na eni strani, na drugi pa vsebinsko raziskovanje človekove identitete, odnosov in psiholoških stanj, pa tudi možnost samozavedanja in odkrivanja lastnega jaza.

Prisega na ženske like, ki so realni, prepoznavni. Veristično sledi telesnim danostim in prepričljivo modelira njihovo pojavnost ali pa jo zajame le v tekočo obrisno linijo, jo delno poenostavi in splošči. Vedno jih podaja v prezentativni jasnosti. Ob tem išče likovne načine, s katerimi o figuri spregovori avtorsko svojstveno. Predvsem »skriva« obraze, ki so identifikacijsko najbolj močan del človekove podobe. Nadene jim »maske«, čeznje povleče slikarsko tkanino različnih vzorcev, od geometrijsko ostrih do organskih, bujno cvetočih, jih delno prekriva, nanje usmerja pogled z zadnje strani ali jih predstavlja kot odsev v zrcalu. Naredi jih skrivnostne, neznane in irealne. Pomemben segment zastiranja igrajo tudi ritmično ubrani nanosi barvnih sledi. Ti preplavljajo obraze ali telesne dele, v nekaterih rešitvah pa zajamejo ozadje ali pa celotno slikovno polje in mu dajejo posebno atmosferičnost. V tovrstnih sledeh čutimo manifestacijo prvinskega utripa slikarskih mikro struktur, morda pa nas vodijo celo v bližino zaznav sodobne digitalne tehnologije. Segmentirane linije barvnih nanosov so pomembno likovno-izrazno in hkrati vsebinsko-sporočilno sredstvo, zato ne le zakrivajo, ampak dajejo prizorom živost in jih spreminjajo v pulzirajoče predstave.

Metine slike so medijsko čiste, slikarsko prvinske in nastajajo v žlahtni tehniki olja na platno. Likovno bogastvo se poraja ob različnih načinih in pristopih likovne vizualizacije, ki sega od premišljenih do sproščenih sledi. Avtorici je blizu koloristična pestrost, prisega na živost in moč posameznih barvnih imenovalcev ter se poslužuje dinamičnih in celo nenavadnih barvnih soočanj. Tako preigrava raznolike možnosti barvnega komponiranja. Ploskve rada barvno izčiščuje in s homogenostjo dosega njihovo dodatno intenziteto. Enotnost pa pogosto »zmoti« z dodatno slikovno opno, ki predstavlja vzorčenja različnih vrst ali pa naredi še korak naprej in na fizični ravni, z večdelnimi slikovnimi kompozicijami, razgradi figuro.

Meta Šolar z notranje uravnoteženimi deli dokazuje, da so njene podobe rezultat dobe, predvsem pa njene osebne, izrazito intimne likovne poetike. Izpričuje, da figura nikakor ni slikarski anahronizem, ampak je še vedno avtonomna likovna zvrst, ki omogoča obče narediti intimno, nevidno narediti vidno ter občuteno sintetizirati v slikarski instrumentarij. In omogoča ji povedati tisto več – svojo zgodbo in svoje občutje. Pri tem prestopa v domišljijske in nadrealistične sfere. Njene portretne izbranke so vidne, še vedno pa enigmatične in neznane, saj sta njihova najbolj pomembna identifikacijska segmenta, kot sta obraz in koža, zakrita ali avtorsko svojstveno preoblikovana in s tem nenavadna. Tako je na prvi pogled gledalcu onemogočen stik s protagonistkami dogajanja. A avtorica se vendarle v teh sporočilnih figurah ukvarja tudi s fenomenom gledalčevega pogleda. Od njega je odvisno, kako zaživijo odkrito-zakrite, klasično-(post)modernistične, predvsem pa depersonificirane lepotice. Ob njih pogosto nastopajo tudi mačke. »Kaj ve mačka o Monetu,« se sprašuje avtorica na en izmed svojih slik. Mi pa si lahko postavimo dodatno vprašanje: Kaj ve o upodobljenkah? Je morda v teh živalskih likih prisoten skriti in simbolno podan odvod slikarkinih misli?«

 

Anamarija Stibilj Šajn

Sladkosti in Skrivnosti

Toplo vabljeni na prihajajočo razstavo!

KOZAK_ŠOLAR_za napoved razstave

V Steklenem atriju Mestne hiše bo od 27. novembra 2017 do 10. januarja 2018 na ogled slikarska razstava Sladkosti in skrivnosti, umetnic Eva Lucije Kozak in Mete Šolar.

Razstavljena dela gledalcu ponujajo vpogled v osebni svet obeh umetnic in soočajo dve individualni umetniški produkciji, ki ustvarjata dialog med stališči o ženski identiteti, od tradicionalnih ritualnih obredov do novonastajajočih fantazem strahu. Razstava Sladkosti in skrivnosti teži k raziskovanju intime in demistifikaciji ženske identitete.

Meta Šolar se v svojih delih ukvarja predvsem s percepcijo različnih vidikov minljivosti in kratkotrajnostjo vizualnega užitka ter pred gledalca postavlja najrazličnejše sladkosti življenja. Eva Lucija Kozak medtem preizprašuje fluidnost sodobnih idealov in imperativov ter poudarja neoprijemljivost smisla in zabrisano mejo med navidezno apatijo in tihim uporom na ravni individuuma.

Portret in razstave / Portrait and exhibitions

Na sprehodu sem sedla sredi travnika in začela iz ivanščic plesti venec. Potem sem naredila par fotografij, kot predlogo za kakšno od slik deklet z rožami v laseh. Ko pa sem začela slikati na platno je nastal prav konkreten avtoportret.

While I was on a walk in the nature around my home town I sat down in a grass field and after a while decided to make a wreath of flowers. There are still many different kinds of wild flowers in Slovenia. I decided to make a reference photo for one of my paintings of girls with flowers in their hair. But when I started working on the canvas it turned into an actual self-portrait.

IMG_4672 IMG_4673

Razstava cvetličnih deklet, pa tudi starejših portretov je do 7. junija na ogled v galeriji Brigita na Lancovem pri Radovljici. Razstavljam skupaj z akademsko slikarko Brigito Požegar Mulej.

The exhibition of my Flower girls and some other portraits is still open until the 7th of July. I am exhibiting with a fellow painter Brigita Požegar Mulej.

Razstava SOOČENJE, Galerija Stolp, Blejski grad

Akademska slikarka Meta Šolar v blejski Galeriji Stolp sooča portret z abstrakcijo.
Povezuje ju tehnika akvarela, združuje pa avtorična samorastniška drža, ki ni
zaznamovana s kažipotom popularnih umetniških pristopov. Ti spontano razširjajo
definicijo klasičnih likovnih smeri, zajemajo procesualnost kot poglavitno
bistvo svojega umetniškega delovanja, manj pozornosti pa posvečajo mojstrenju
skozi vajo, ki je le pot do razstavljene umetnine. Mlada avtorica se s
kompleksnostjo tovrstnih institucionalno pogojenih definicij preprosto ne
obremenjuje. Prva misel za tovrstni vzrok bi bila njena prostorska
dislociranost od prestolnice, ki kljub finančni krizi kulture v svoji
razstavljalnosti ves čas rojeva, množi, dokumentira in diskutira vsakovrstne
umetniške prakse – vendar pa je ta napačna. Meta Šolar je leta 2014 diplomirala
na ljubljanski ALUO, se udeležila študentske izmenjave na Finskem, pred tem pa
v samoorganizaciji potovala po južnem delu japonskega otočja. Pretok
medkulturnih vplivov je glede na celoten dosedanji opus več kot razviden,
četudi slikarka ni naklonjena ustvarjanju s tehnologijami t. i. novih medijev.
Že omenjenim portretom se pridružujejo akrili na bombažnem platnu, kjer Šolar
preklaplja med časovno pogojenimi podobami japonske zapeljivke, t. i. iki;
avtorici ni tuje niti izdelovanje hipnih krokijev, ki jim navadno doda še
stripovsko noto informativnosti; slika tudi na svilo ali pa uporablja
enkavstiko, predvsem pa se Meta Šolar izraža preko že omenjenih akvarelov, ki
iz figurativnosti bežijo v abstrakcijo. Ta je prelomna, pa četudi je znotraj
njenega opusa na mestu manj načrtno zasnovanih serij. Kronološko gledano
nenaslovljena serija akvarelov sledi fazi japonske izoliranosti iz kroga
prijateljev in družine, v času katere se je avtorica posledično prvič posvečala
njihovemu portretiranju s pomočjo fotografije. Japonska slovi po nepreglednih
mestih visokotehnološke birokracije, ki v uspehu vidi predvsem karierni vzpon,
manj pa čustvene potrebe posameznika. Vseeno pa je avtorico navdušila
tamkajšnja zahteva po vseprisotnem oblikovanju prostora in dekoriranju
potrošniških izdelkov, ki kljub hitri izdelavi vnaša tudi človeško željo po
estetskosti. K temu se je Šolar obrnila šele po selitvi v finsko Vaaso.
Umanjkala ji je prav nekdanja japonska oblikovna pestrost, to pa je nadomestila
z izdelavo barvitih akvarelov.

Akvarel
#1: Abstrakcija

Značilnost
uporabe akvarela je predvsem njegova posledična globina, ki pa jo umetnik
navadno konstruira z dodajanjem temnejših barvnih tonov. Občutek predmeta iz
lika izvabi prelivanje le-teh, ki ga vnaša vlaga. Zato je snovanje osnovnih
predmetov posledično lažje, ob enem pa tudi težje nadzorovano. V prvi seriji
Mete Šolar ne zavezuje pretirana natančnost. Abstrakcija je plod tekoče domišljije,
ki ji umetnica v želji po enotni kompoziciji zgolj doslika manjkajoče elemente.
Krog postane krogla, packa biser, pajčevina pajek, vse pa povezne v osupljivo
celoto kontrastnih oblik in barv. Kljub temu orisana predmetnost tokrat služi
zgolj kot ponazoritev postopka, medtem ko slikarka ne išče simbolnih enačajev.
Slikanja abstraktnih kompozicij se je Šolar lotevala izrazito meditativno,
torej potopljena v proces nastajanja, ne pa v iskanje morebitnih pomenskih označevanj
končnega izdelka. Ta neobremenjenost se je glede na kakovost abstraktnih
akvarelov vsekakor izkazala za prednost.

Akvarel #2: Portet

Portreta
se je Meta Šolar lotila že na Japonskem, tokratna serija (2014) pa je nastajala
pod diplomskim mentorstvom prof. Boruta Vogelnika na ljubljanski ALUO. Slike so
poimenovane po imenih portretirancev, ki jih je upodobila s pomočjo lastne
fotografije, te pa je našla predvsem v bližini prijateljsko-družinskih odnosov.
Kot oznanjuje Šolar, je portret zahteven predvsem v tovrstni relacijski
pogojenosti: umetnica se je osredotočala na posamezne karakterne detajle, na
katere pa portretiranec sam navadno ni pozoren in se v njih naknadno morda celo
ne razpozna. Naj bo to pogled, nasmešek, gesta roke, naklon glave – pričakovanja
so velika. Portret je posledično neizprosen izziv in neizpodbiten dokaz vaje,
ki vzgaja mojstra. Poglavitna je predvsem izostrenost očesa, ki opazuje in
prevaja, tega pa se mlada generacija umetnikov uči predvsem v fazi šolanja.
Slovenska Akademija za likovno umetnost in oblikovanje konstruiranju figure
namenja t. i. ure Malega akta, manj časa pa je odmerjenega ustvarjanju velikih
natančno izdelanih portretov. S priljubljenostjo novih medijev, še vedno močno
prisotne konceptualne umetnosti in želje po ustvarjanju vsekakršnih inštalacij
se prostor portreta krči, kar pa za mlado umetnico pomeni še večji zalogaj.
Predvsem anglosaški svet se figuraliki nikoli ni popolnoma odrekel, portretisti
pa so nevarnost tekmeca v pojavi digitalno pogojene umetnosti vedno sprejeli
zgolj kot izziv. Slovenski umetnostni prostor pa je po zatonu »temnega
modernizma« doživel tudi krizo platna, ne le figuralike. Uporaba klasičnih
medijev se je v prostore večine prepoznavnejših galerij vrnila šele v zadnjih
nekaj letih, prednjačijo pa avtorji, rojeni po letu 1980. Meta Šolar kljub
izraziti karakterni zaznamovanosti portretirancev s soočenjem abstraktnih
akvarelov najverjetneje tudi sama prehaja v krog le-teh, ki like svojih platen
pogosto tvorijo s pomočjo značilnih oblikovnih elementov virtualno koncipirane
resničnosti, ki jo prinaša internet. Njeni portreti so še pod vplivom lastne
želje po ugajanju modelu, kljub temu pa so mehki, upodabljajoči sodobnike
popularnih gest in noš, ter zvedavi v iskanju preklapljanja med barvnimi toni.
Spogledujejo se s skicoznostjo risbe, ki nemalokrat deluje lahkotno, vsekakor
pa že najavlja prestop v sproščenost delne abstrakcije, ki jo Meta Šolar po
razstavi v blejski Galeriji Stolp prikazuje še v Razstavnem salonu Dolik.    

Katarina Stopar